เรื่องน่ารู้

แจกถุงยังชีพ
PlayPlay
แจกถุงยังชีพ รอบที่ 2หมู่13 และ16
PlayPlay
ล้างมือ 7ขั้นตอน
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
previous arrow
next arrow
 
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ รอบที่ 2หมู่13 และ16
ล้างมือ 7ขั้นตอน
YouTube video
YouTube video
YouTube video
previous arrow
next arrow
Shadow

แหล่งท่องเทียว

วัดพระแท่นดงรัง

วัดขึ้นชื่อของตำบลพระแท่น และ แต่เดิมวัดนี้เป็นชื่อของตำบล เนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น โอบรอยแท่นพระพุทธบาท ชาวบ้านระแวกนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้าน และชื่อวัด ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น ตำบลพระแท่น สถานที่

Read more

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading ...

รถปรับอากาศสองชั้น 1 คัน จำนวน 5 วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2566 จากเทศบาลตำบลพระแท่น-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงราย

รถปรับอากาศสองชั้น […]

Read more

รถปรับอากาศสองชั้น 1 คัน จำนวน 5 วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2566 จากเทศบาลตำบลพระแท่น-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงราย

รถปรับอากาศสองชั้น […]

Read more

รถปรับอากาศสองชั้น 1 คัน จำนวน 5 วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2566 จากเทศบาลตำบลพระแท่น-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงราย

รถปรับอากาศสองชั้น […]

Read more
1 2 3 172