• ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม

    วันที่ 24 -25 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายกฤศ โชตินิวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระแท่น ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในขณะนี้ เนื่องจากพายุที่เข้าหลายลูกติดต่อกัน ปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดทั้งวันทั้งคืน จึงทำให้น้ำท่วมหลายจุด อย่างไรก็ตามทางเทศบาล ได้ตระหนักเร่งแก้ปัญหาแล้วมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก

    Read more
  • มอบถุงยังชีพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

    วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการ ซึ่งถุงยังชีพนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 ถุง

    Read more

เรื่องน่ารู้

แจกถุงยังชีพ
PlayPlay
แจกถุงยังชีพ รอบที่ 2หมู่13 และ16
PlayPlay
ล้างมือ 7ขั้นตอน
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
previous arrow
next arrow
 
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ รอบที่ 2หมู่13 และ16
ล้างมือ 7ขั้นตอน
YouTube video
YouTube video
YouTube video
previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ตุลาคม 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ธันวาคม 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มกราคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มีนาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง เมษายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง เมษายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง สิงหาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กันยายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม พ.ศ.2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง
Tab content

แหล่งท่องเทียว

วัดพระแท่นดงรัง

วัดขึ้นชื่อของตำบลพระแท่น และ แต่เดิมวัดนี้เป็นชื่อของตำบล เนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น โอบรอยแท่นพระพุทธบาท ชาวบ้านระแวกนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้าน และชื่อวัด ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น ตำบลพระแท่น สถานที่

Read more
1 2 3 32