กองทุนผู้ยากไร้


วันที่ 10 มกราคมม 2565 เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยฝ่ายคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และอสม. ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการที่ด้อยโอกาส โดยเป็นเงินจากพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติรายชื่อที่ให้ความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยในวันนี้มีการออกเยี่ยมทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย ยอดเงินกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ที่ใช้ในการจัดซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคมูลค่า 1,500.-บาท และมอบเงินสด รายละ 1,000.- บาท เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจตลอดไป