การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม (Dos&Do’ts) เทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2567
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม Dos&Don’ts เทศบาลตำบลพระแท่น พ.ศ.2567
กิจกรรมส่งเสริม “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่นใสสะอาด 2567”และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567