การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลพระแท่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลพระแท่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖