การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพระแท่น
ขออนุมัติจัดทำการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566

 652 total views,  1 views today