การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกการปฏิบัติหน้าที่

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy)ของเทศบาลตำบลพระแท่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2567(ภาษาอังกฤษ)