การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัง ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัง ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาแนวทางการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนวิถีใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมอบชุดนักเรียนและที่นอน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น