การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
โดยมีสมาชิกสภาประชาชน เข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาฯครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น