การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นอัลบั้มการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น