การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Sport tourism”นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ประธานคณะกรรมาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว และ การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในระยะเริ่มต้นและแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ” และชี้แจงโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร