การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อมอบนโยบาย สรุปแผนงานของแต่ละกอง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น