การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมส่งเสริม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่นใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)