การเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการกำนัน

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐกมล ต่ายคนอง รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระแท่น (คลองท่าสาร-บางปลา ม.5) โดยมี จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางเรณู ศรีพล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (คลองท่าสาร – บางปลา ม.13) โดยมี นายขจรศักดิ์ สุขเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล พร้อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ