กิจกรรมพัฒนาบริเวณริมถนนหมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณริมถนน โดยได้ความร่วมมือจากนายชลอ แจ่มศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พร้อมประชาชน ร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ ม.5 บ้านท่าโป่ง ทั้งนี้สร้างการมีส่วนร่วม พร้อมปรับทัศนียภาพสองข้างทางในชุมชนให้สวยงาม