กิจกรรมส่งเสริม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่นใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)