กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น จะดำเนินกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ได้มีโอกาสพบปะกัน ผู้ดูแลได้แลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลคนพิการซึ่งกันและกัน และยังได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ และการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการอีกด้วย

โดยยังจะมีกิจกรรมการจับของขวัญของรางวัล และเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แก่คนพิการที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้พิการ สามารถติดต่อมอบสิ่งของได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 034601988 ครับ