ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ…..
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เขตที่ 1 สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกอบด้วย บรอดหน้าเทศบาล และหน่วยเลือกตั้งอีก 3 จุด ได้แก่
📌หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง (ม.10/ม.16)
📌หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (ม.7/ม.15)
📌หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร (ม.12 บางส่วน/ม.13)