ขอเชิญชวนชาวพระแท่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม2564 เวลา 08.00-17.00 น.

ขอเชิญชวนชาวพระแท่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม2564 เวลา 08.00-17.00 น.