ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

หน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเทศบาลตำบลพระแท่น
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยที่ท่านมีรายชื่ออยู่