ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

เทศบาลตำบลพระแท่นขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในวันที่ 8- 12 ก.พ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระแท่น