ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลพระแท่นขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระแท่น (คลองท่าสาร-บางปลา ม.5) และ จุดที่ 2 บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ (คลองท่าสาร – บางปลา ม.13) ตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป