ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563