ขอเรียนชี้แจงว่า น้ำประปาที่ขุ่นและมีกลิ่นเกิดจากระบบกรองทรายชำรุดฉุกเฉิน

เรียนประชาชนผู้ใช้น้ำประปา ม.1 ,3 และ 4 ที่ใช้ระบบประปา ม.4 บ้านแปดหลัง

ทางการประปา ขอเรียนชี้แจงว่า น้ำประปาที่ขุ่นและมีกลิ่นเกิดจากระบบกรองทรายชำรุดฉุกเฉิน ทำให้น้ำที่กรองไปก่อนหน้านี้และได้จ่ายไปถึงผู้ใช้น้ำแล้วไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็น โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดอยู่

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน โดยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ..จึงขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสักระยะหนึ่งก่อน

ในการนี้การประปา เทศบาลตำบลพระแท่นใช้ระบบประปาม.16 จ่ายน้ำไปช่วยเหลือทาง หมู่ที1 3 4 ไปพลางก่อน จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ จึงทำให้บางพิ้นที่มีน้ำไหลอ่อนในช่วงนี้

หากบ้านไหนที่มีน้ำขุ่น เพราอยู่ปลายสาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อให้ ที่เบอร์ 0811954900 ต่อไปครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง
นายฐิติพงศ์ จงไมตรีพร
หัวหน้าฝ่ายกิจการประปา