ขอแจ้งหยุดจ่ายนน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ขอแจ้งการปิดน้ำ เวลา 0.00 น.-04.00 น.
ของคืนวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566
เนื่องจาก กำลังการผลิตน้ำดี ผลิตไม่ทันต่อการบริโภค
#ขออภัยในความไม่สะดวก
#ทางงานประปาจะรีบดำเดินการแก้ไขให้เป็นปกติ