ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-021 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 22 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,098 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก […] Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.17-032 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 33 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลพระแท่น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,025 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม […] Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 17-086 สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 96 หมู่ที่ 5 ตำบลพระแท่น กว้าง 6 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม […] Read more

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ […] Read more

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลที่ 1 และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ […] Read more