ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลพระแท่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
facebook
LINE