ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

๒๕๖๕๒๕๖๔๒๕๖๓๒๕๖๒
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๒-๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๕-๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๘-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑-๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๒-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๕-๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๘-๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๕-๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๑-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๔-๘ ม.ค. ๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๗ ก.ย.-๒ ต.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๔-๑๕ ต.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๕-๒๙ต.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑-๕ พ.ย.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๕-๑๙ พ.ย.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๒-๒๖ พ.ย.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๙พ.ย.-๒ ธ.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๗-๙ ธ.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๐-๒๔ ธ.ค.๒๕๖๔
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๗-๓๐ ธ.ค.๖๔
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปรำจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๘-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๑-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๔-๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๗-๙ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๓๐ พ.ย., ๑-๔ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๓-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๖-๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๙-๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒-๖ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๖-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๙-๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๒-๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๕-๙ ต.ค. ๒๕๖๓
รายงานผลมาตราการตรวจสอบ31ส.ค.63 (1)
รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค.63(2)
รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค.63(2)
รายงานผลการตรวจสอบ 24 ส.ค.63 (1)
รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูล 17ส.ค.63(2)
รายงานผลการตรวจสอบ 17 ส.ค.63 (1)
รายงานผลการตรวจสอบ10 ส.ค.63 (1)
รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค.63 (2)
รายงานผลมาตราการตรวจสอบ 3 ส.ค.63 (1)
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 25 พฤษภาคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 18 พฤษภาคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 12 พฤษภาคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 5 พฤษภาคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 27 เมษายน
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 22 เมษายน
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 13 เมษายน
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎรวันที่ 5 เมษายน
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎร 17 -21 กุมภาพันธ์
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎร 11-14 กุมภาพันธ์
ปี 2563 ทะเบียนราษฎร 27-31 มกราคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎร 20-24 มกราคม
ปี 2563งานทะเบียนราษฎร 13-17 มกราคม
ปี 2563งานทะเบียนราษฎร 6-10 มกราคม
ปี 2563 งานทะเบียนราษฎร 2-3 มกราคม
บันทึกข้อความรายงานผลการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (31 มีนาคาม-3 เมษายน พ.ศ. 2563 )