ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ จนท.เทศบาลตำบลพระแท่น
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระแท่น