คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศุนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้