งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลพระแท่น


วันจันทร์ที่ 24 มกราคา 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ต้อนรับ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา และคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลพระแท่น โดยมีนายสมโภชน์ บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา นายชัยยุทธ บัวหอม ผอ.รพ.สต.บ้านพระแท่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation : CI) ประจำตำบลพระแท่น ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ โดยจะให้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลพระแท่น