งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ้อมแผน โดยที่จำลองเหตุการณ์ การเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการซ้อมแผน โดยที่จำลองเหตุการณ์ การเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 10 ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นใน เวลา 10.06 น. โดยมีนายภูวนัย พานทอง เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ พร้อมกับแจ้งเหตุมายังงานป้องกันฯ หลังจากแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุในเวลา 10.12 น. และได้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทุกอย่างดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการซ้อมเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ หากเกิดเหตุการณ์จริง เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที