งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 66 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลพระแท่นขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 66
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566