จัดนิทรรศการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

จัดนิทรรศการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
วันจันทร์ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดย นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ “ขยะอินทรีย์…สู่…เกษตรอินทรีย์ ด้วย KEYHOLE GARDEN ปลูกผัก หมักปุ๋ย ในจุดเดียว” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการ เป็นจำนวนมากค่ะ