จำลองเหตุการณ์ การเกิดไฟไหม้

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน และนายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมการซ้อมแผนป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 15
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการซ้อมแผน ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ การเกิดไฟไหม้ หมู่ที่ 15 ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นใน เวลา 13.50 น. โดยมีนายภูวนัย พานทอง เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ พร้อมกับแจ้งเหตุมายังงานป้องกันฯ หลังจากแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุในเวลา 13.54 น.และใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 4.92 นาที การซ้อมเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ หากเกิดเหตุการณ์จริง เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที