จ้างขุดดินบ่อขยะ จำนวน 1 โครงการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดดินบ่อขยะ จำนวน 1 โครงการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่