จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่