จ้างขุดลอกดูดเลนสระพักตะกอน บริเวณระบบผลิตน้ำประปา 100 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 16 ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกดูดเลนสระพักตะกอน บริเวณระบบผลิตน้ำประปา 100 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 16 ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่