จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่