จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่