จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่