จ้างจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่