จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 160 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 160 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่