จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 130 คน ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 130 คน ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่