จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ จุดตรวร่วม-บริการป้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ จุดตรวร่วม-บริการป้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่