จ้างจัดสถานที่และประดับตกแต่งบริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่และประดับตกแต่งบริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่