จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่