จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8243 กาญจนบุรี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8243 กาญจนบุรี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่