จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. และซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8243 กจ. ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. และซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8243 กจ. ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่