จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) ภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) ภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่