จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กหล่อ หน้าจาน 10 นิ้ว ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กหล่อ หน้าจาน 10 นิ้ว ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่